Project Consulting S.A.

Działamy jako Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, od 1999 roku z bagażem doświadczeń od poczatku lat 90-siątych. Jestesmy autorami lub współautorami wielu indywidualnych projektow, niektóre z nich prezentujemy w zakładce „Nasze Projekty” Przez wiele ostatnich lat konsekwentnie budowaliśmy pozycję na rynku Polskim i Europejskim, współpracujemy z wieloma firmami, w kraju i za granicą na wschodzie, na zachodzie i różnych kontynentach, wypracowany potencjał daje nam możliwości zaoferowania nowoczesnych i bardzo wysokiej jakości produktów naszym Klientom, Partnerom i ich Klientom. Dzięki zaangażowaniu naszych fachowców doradców i ekspertów, którzy chętnie udzielają porad fachowych, współpraca z nami staje się czystą przyjemnością, do której wszystkich chętnych zapraszamy.
Biuro Zarządu Project Consulting S.A.

ZAKUP & SPRZEDAŻ & ORGNIZACJA, PROJEKTÓW KOMERCYJNYCH

Dotyczy Kupna Sprzedaży na zasadach agencyjnych, części lub całości zorganizowanego biznesu, gruntów budowlanych, usług deweloperskich, budynków, budowli komercyjnych B2B zlokalizowanych na terenie Polski, Europy, oraz innych kontynentach i krajach.

Skupiamy się Lokalizacjach w centrach Miast, w zależności od branży projektu i biznesu. Zajmujemy się tylko wybranymi i autoryzowanymi projektami komercyjnymi Większość naszych ofert nie jest publikowana z powodu poufności i delikatnej sprawy biznesu, co jest szczególnie pożądane i wyróżnia nas. Nasze bogate portfolio projektów sprzedaży komercyjnej obejmuje: funkcje biznesowe, grunty i budynki dla inwestycji hotelowych, centra logistyczne, projekty deweloperskie mieszkania, supermarkety, w najlepszych lokalizacjach dużych miast: Europa, (Londyn, Berlin, Hamburg, Tbilisi, Baku, itp. .) Polska: (Gdańsk, Sopot, Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław itd.) Jeśli chcesz zainwestować lub chcesz sprzedać swój biznes, skontaktuj się z nami. Działamy na całym świecie za pośrednictwem naszych autoryzowanych partnerów na wszystkich kontynentach.

AUTORYZACJA GLOBALNYCH OFERT I PROJEKTÓW B2B

Prezentowane  oferty, informacje zawarte w ofertach są  przygotowane, weryfikowane i autoryzowane przez firmę „Project Consulting” S.A. i ponosimy pełna odpowiedzialność za treść prezentowanych materiałów. Reprezentujemy oferto dawcę we wszelkich czynnościach, przygotowania materiałów ofertowych kilkuwariantowej koncepcji, dystrybucji i prezentacji oferty, negocjacji, umów, operacji finansowych i innych czynności dla sfinalizowania transakcji. Działamy na zlecenie klienta, w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie udzielonych nam pełnomocnictw, podstawą działania są podpisane umowy na zasadach agencyjnych i prawach wyłączności, jedyną miarą jest spowodowany skutek podjętych działań. Cennik lub opcja cenowa stanowi ofertę handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

ORGANIZACJA, POWIERNICTWO I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Organizacja i doradztwo inwestycyjne planowanie, warianty i zamknięte finansowo koncepcje projektów inwestycyjnych itp. Weryfikacja i wybór technologii, kompletacja lini i urządzeń produkcyjnych dla inwestycji i projektów produkcyjnych, Dokumentacja kosztorysowa, techniczna, technologiczna, budowlana i inna, Analizy rynkowe, badania marketingowe, budowa sieci dostawców, odbiorców i systemów dystrybucji itp. Organizacja generalnego wykonawstwa inwestycyjnego – nadzór, monitoring itp.

OUTSOURCING FINANSOWY PROJEKTÓW I LOGISTYKA CASH FLOW

Stałe doradztwo ekonomiczno – prawno – finansowe, indywidualna inżynieria finansowa przedsięwzięć. Planowanie, koncepcje, projekty, analizy organizacyjno – finansowe projektów inwestycyjnych. Kompletacja finansowania projektów z uwzględnieniem funduszy celowych i kredytów preferencyjnych, restrukturyzacja, logistyka kapitałowa, organizacja strukturalna i systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Dokumentacja finansowania projektów. Opracowania zamkniętych koncepcji organizacyjnych projektów inwestycyjnych, Logistyka finansowa , kompletacja finansowania projektów, Wnioski finansowe, biznes plany, wyceny, audyty energetyczne, innePlanowane bilanse, rachunki wyników, przepływy finansowe, biznes plany. Opracowania strukturalne logistyki finansowej przedsięwzięć gospodarczych.Kompletne kilku wariantowe koncepcje i projekty finansowe inwestycji.Kompletacja i prezentacja dokumentacji techniczno – finansowej projektów

USŁUGI AGENCYJNE I PRZEDSTAWICIELSKIE

Usługi agencyjne i przedstawicielskie, stałe i na zlecenie, organizacja sieci, zakupu – sprzedaży w obrotach masowych, Organizacja dystrybucji na terenie Regionu, Polski, UE, WNP i innych kontynentów, indywidualne systemy dystrybucji produktów itp. Organizacja i reprezentowanie na prawach wyłączności, umowy agencyjne i ousourcingowe.

OFERTA ADMINISTRACYJNO – PRAWNA

Zakładanie, przejmowanie – reorganizacja spółek prawa handlowego Organizacja systemowa zarządzania w spółkach, Pakiet pracowniczy – zakres odpowiedzialności, obowiązków, regulaminy, kontrakty menedżerskie, system ewidencji, archiwizacji i obiegu dokumentów źródłowych i elektronicznych w firmie, Planowanie i organizacja systemowa logistyki finansowej w projektach inwestycyjnych i działalności gospodarczej Zarządzanie projektami, inwestycjami, nieruchomościami, ruchomościami w imieniu i na rzecz klienta Kompleksowe usługi organizacja informacji elektronicznej w firmie, projektowanie i instalacja sieci komputerowych, bazowanie danych, system zarządzania, księgowość, ewidencja, sprzedaż, marketing, dystrybucja, public relations itp.

ORGANIZACJA I LOGISTYKA W OBROCIE MASOWYM

Organizacja i logistyka finansowa wymiany towarów w obrocie masowym, (negocjacje, kontrakty, zabezpieczenia kontraktów, indywidualne systemy finansowe, finansowanie, refinansowanie, ubezpieczenia, obsługa bankowa itp. Przygotowanie i weryfikacja technologii, kompletacja lini i urządzeń produkcyjnych dla inwestycji i projektów produkcyjnych, przetwórczych i handlowych. Organizacja produkcji, wyszukiwanie i weryfikacja potencjalnych partnerów oraz warunków do uruchomienia projektów, określonych zasad współpracy w zakresie realizacji zamierzonych skutków biznesowych w planowanych przedsięwzięciach. Organizacja na własny rachunek lub na zlecenie exportu i dystrybucji towarów masowych w krajach UE i na terenie krajów WNP, jak również pozyskania np. surowców (złom, wyroby hutnicze, paliwa, ropa i produkty ropopochodne, surowce i półwyroby chemii przemysłowej itp.)

DYSTRYBUCJA USŁUG I PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH

Sprzedaż usług, urządzeń i produktów, oraz organizacja dystrybucji i dystrybucja dotyczy między innymi:

  • Branży ogólno przemysłowej, w tym procesów czyszczenia i przygotowania powierzchni do dalszej obróbki, bądź eksploatacji, remontu konstrukcji, maszyn, urządzeń i części, oraz produkcji, poprzez dopasowanie technologii do procesu produkcyjnego, serwisie, remontach, maszyn i urządzeń, na pasywacji powierzchni, pielęgnacji gotowych wyrobów kończąc. (czyszczenie, odkamienianie, odrdzewianie, , wytrawianie, odtłuszczanie, odbarwianie, pasywacja, pielęgnacja, mycie, dezynfekcja, koagulacja ścieków itp.)
  • Kompleksowości w obsłudze jednego klienta, z uwagi na szeroki asortyment produktów kompleksowe dopasowanie skutecznych metod, technologii i zastosowania odpowiednich urządzeń, wykonania w tym zakresie usług, lub dopasowania produktów chemicznych (np. Stockmeier Chemia ok. 25 000.- produktów w branży chemii przemysłowej), poszczególnych procesów technologicznych u konkretnego klienta, od procesów produkcji, przygotowania powierzchni, pasywacji, pielęgnacji estetycznej dla wytwarzanych wyrobów gotowych, do konserwacji i remontu urządzeń, czyszczenia warsztatów, mycia okien, podłóg hal sprzedażowych, czyszczeniu i konserwacji parku maszynowego i samochodowego, czyszczenia cystern, na koagulacji ścieków, dezynfekcji i higienie pracownika kończąc.
  • Kompleksowość w rozwiązaniu konkretnego problemu w procesach technologicznych łańcuszka kooperacji wielu klientów dla finalnie gotowego jednego wyrobu, dopasowanych na poszczególnych etapach obróbki, zamykając skutecznie i systemowo newralgiczne problemy do rozwiązania, poprzez dobór i zastosowanie pakietu technologii, urządzeń, sposobów przygotowania powierzchni, ścierniwa, środków chemicznych, procedur, stężeń, czasów i sposobu użycia na konkretnych etapach procesu obróbki określonego produktu. Mamy opracowanych kilkanaście typowych i gotowych pakietów, lub rozwiązań, dotyczy to np. elementów powierzchni ocynkowanych i białej korozji, stali, stali nierdzewnej, żeliwa, mosiądzu, miedzi, stali, aluminium, chromu, jak również elewacji, obiektów zabytkowych itp.
  • Sprzedaży w sieciach detalicznych, organizacja, przygotowanie i weryfikacja produktów do sprzedaży i sprzedaż w sieciach detalicznych (sieci specjalistyczne, stacje benzynowe, sieci spożywcze i inne sieci zorganizowanej dystrybucji w kraju i za granicą)
  • Organizacji i udziału w przetargach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Dotyczy głównie Służby Zdrowia, Wojska, Kolei, Policji, Instytucji i Urzędów Państwowych, jak również dużych zakładów produkcyjnych prywatnych korzystających z Ustawy o Zamówieniach Publicznych)
góra

Zapraszamy do współpracy !!!

Zainteresowanych skorzystaniem z naszych usług, zakupu produktów, dystrybucji, uzyskania porady, dodatkowych informacji, omówienia koncepcji, czy konkretnego projektu, prosimy o kontakt z przedstawicielami naszej firmy.

Z poważaniem Biuro Zarządu Project Consulting S.A.